Methods

setUp()

setUp() 

Initialize the test environment.

Tags

None found

testContainersCanBeCreated()

testContainersCanBeCreated() 

Test the Asset::container method.

Tags

group

laravel

testDefaultContainerCreatedByDefault()

testDefaultContainerCreatedByDefault() 

Test the Asset::container method for default container creation.

Tags

group

laravel

testContainerMethodsCanBeDynamicallyCalled()

testContainerMethodsCanBeDynamicallyCalled() 

Test the Asset::__callStatic method.

Tags

group

laravel

testNameIsSetOnAssetContainerConstruction()

testNameIsSetOnAssetContainerConstruction() 

Test the Asset_Container constructor.

Tags

group

laravel

testAddMethodProperlySniffsAssetType()

testAddMethodProperlySniffsAssetType() 

Test the Asset_Container::add method.

Tags

group

laravel

testStyleMethodProperlyRegistersAnAsset()

testStyleMethodProperlyRegistersAnAsset() 

Test the Asset_Container::style method.

Tags

group

laravel

testStyleMethodProperlySetsMediaAttributeIfNotSet()

testStyleMethodProperlySetsMediaAttributeIfNotSet() 

Test the Asset_Container::style method sets media attribute.

Tags

group

laravel

testStyleMethodProperlyIgnoresMediaAttributeIfSet()

testStyleMethodProperlyIgnoresMediaAttributeIfSet() 

Test the Asset_Container::style method sets media attribute.

Tags

group

laravel

testScriptMethodProperlyRegistersAnAsset()

testScriptMethodProperlyRegistersAnAsset() 

Test the Asset_Container::script method.

Tags

group

laravel

testAddMethodProperlySetsDependencies()

testAddMethodProperlySetsDependencies() 

Test the Asset_Container::add method properly sets dependencies.

Tags

group

laravel

testAddMethodProperlySetsAttributes()

testAddMethodProperlySetsAttributes() 

Test the Asset_Container::add method properly sets attributes.

Tags

group

laravel

testBundleMethodCorrectlySetsTheAssetBundle()

testBundleMethodCorrectlySetsTheAssetBundle() 

Test the Asset_Container::bundle method.

Tags

group

laravel

testPathMethodReturnsCorrectPathForABundleAsset()

testPathMethodReturnsCorrectPathForABundleAsset() 

Test the Asset_Container::path method.

Tags

group

laravel

testPathMethodReturnsCorrectPathForAnApplicationAsset()

testPathMethodReturnsCorrectPathForAnApplicationAsset() 

Test the Asset_Container::path method.

Tags

group

laravel

testScriptsCanBeRetrieved()

testScriptsCanBeRetrieved() 

Test the Asset_Container::scripts method.

Tags

group

laravel

testStylesCanBeRetrieved()

testStylesCanBeRetrieved() 

Test the Asset_Container::styles method.

Tags

group

laravel

getContainer()

getContainer(string  $name = 'foo') : \Asset_Container

Get an asset container instance.

Parameters

string $name

Returns

Asset_Container

Tags

None found